Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Thiên Lý
Tương lai của những khoản tiền gửi quá hạn trên liên ngân hàng, những khoản vay liên quan “nội bộ” rồi trở nên khó đòi hoặc phức tạp khi xử lý tới đây sẽ như thế nào? Tất nhiên, qua thời gian nó sẽ giảm đi theo mức độ thu hồi được, hoặc sẽ phải chính thức ghi nhận rủi ro và trích lập đầy đủ. Dễ thấy là, tiền ngân hàng không tự có để cho vay, mà phải huy động nên họ đã, đang và sẽ phải tiếp tục trả lãi cho những món nợ đó. Và một năm nữa, nếu không kịp xử lý, Thông tư 02 hết thời gian được giãn
15/08/2013 15:58
Tiêu điểm