Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mã CK

Giá đóng cửa ngày 25/4

Giá đóng cửa ngày 18/4

Mức tăng

SVN

11

16

-31,25

SJ1

15,5

12,2

27,05

HHL

1,4

2

-30

ITQ

9,8

8

22,5

SDB

2,1

3

-30

BXH

11,3

9,4

20,21

PTS

5,4

6,9

-21,74

L14

11,2

9,6

16,67

KST

8,3

10,5

-20,95

KHL

3,5

3

16,67

SPI

4,8

5,8

-17,24

SCL

22

19

15,79

MMC

2,2

2,6

-15,38

VHH

4,2

3,7

13,51

TDN

10,1

11,8

-14,41

TET

20

17,7

12,99

TKC

5,5

6,4

-14,06

HHG

4,5

4

12,5

MCO

3,9

4,5

-13,33

KKC

16,5

14,7

12,24

Khánh Nhi
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec Land
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ
Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh