Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HSX

HNX

Giá trị Khớp lệnh

Khối lượng Khớp lệnh

Giá trị Khớp lệnh

Khối lượng Khớp lệnh

1.557,6 tỷ đồng (-1%)

87,4 triệu (+4%)

591,7 đồng (+6%)

50,1 triệu (+17%)

5 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch cao nhất

HSX (tỉ đồng/tỉ lệ % so với tổng giá trị sàn)

HNX (tỉ đồng/tỉ lệ % so với tổng giá trị sàn)

FLC (159,7) - (10,3%)

KLF (114,4)-(19,3%)

VIC (138,1) - (8,9%)

PVS (81,7)- (13,8%)

MSN (107,7) - (6,9%)

KLS (43,1) - (7,3%)

SSI (85,2) - (5,5%)

FIT (38,9) - (6,6%)

HAG (59,2) - (3,8%)

PVX (33,7) - (5,7%)

Khánh Nhi
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec Land
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ
Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh