Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HSX

HNX

Giá trị Khớp lệnh

Khối lượng Khớp lệnh

Giá trị Khớp lệnh

Khối lượng Khớp lệnh

1.306,4 tỷ đồng (+17%)

74,8 triệu (+16%)

591,9 tỷ đồng (+31%)

43,6 triệu (+28%)

5 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch cao nhất

HSX

HNX

Khối lượng

Giá trị

Khối lượng

Giá trị

CII

6,362,610

131,045

PVS

3,037,622

74,315

GAS

1,192,200

79,305

KLF

6,405,623

56,485

PVD

1,430,420

70,339

FIT

3,163,600

44,314

HPG

1,231,840

55,411

PVC

1,849,799

42,199

HHS

2,513,800

46,514

ITQ

2,437,600

39,525

Khánh Nhi
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tiêu điểm
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec Land
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển cảng Đình Vũ
Công ty cổ phần Đạt Phương
Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh