Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Những đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng tại TP.HCM

Câu hỏi & trả lời

 • Hỏi - đáp về chính sách tài chính
  21:15 | 20/10/2014
 • Hiện nay tại TP.HCM thì những cơ quan/tổ chức nào được Bộ Tài Chính ủy quyền về việc đào tạo và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng?
 • 1/ Về căn cứ quy định của pháp luật:

  Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

  2/ Về các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh:

  Quý đọc giả có thể tham gia khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Tài chính Marketing, Trường Đại học Mở TP.HCM, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng,…

  Trên đây là quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để quý đọc giả được biết./.