Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giải đáp về việc đào tạo và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng

Câu hỏi & trả lời

  • Hỏi - đáp về chính sách tài chính
    11:16 | 17/04/2015
  • Kính thưa quý Bộ. Trường tôi thành lập năm 2006 và đã đào tạo tốt nghiệp ra trường 5 khóa chuyên ngành kế toán. Vậy trường tôi muốn tào đạo chứng chỉ kế toán trưởng thì có phải xin phép Bộ tài chính không?

  • 1/ Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Kế toán trưởng chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012.

    2/ Về điều kiện tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng được quy định tại Điều 4 của Thông tư số 199/2011/TT-BTC.

    Trên đây là những quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. Đề nghị Quý Đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.