Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Nguyễn Lai
Đã sửa thì qui định sau phải tiến bộ hơn, bao quát hơn qui định trước chứ. Theo phân tích của Luật sư Khoát rất đúng, nếu không có qui định để bảo vệ cổ đông nhỏ, thì quyền lợi của người lao động - phần lớn là những cổ đông nhỏ trong công ty, sẽ rất thiệt thòi. Luật sửa đổi cũng cần tạo ra môi trường lành mạnh, ngăn ngừa được các hành vi lũng đoạn, ỉ thế thao túng trong doanh nghiệp cổ phần.
24/04/2014 23:04