Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Nguyen Duy
Ngành điện nước ta đang độc quyền trong sự yếu kém về quản lí của lãnh đạo từ cao xuống thấp và của việc vận hành. Người ta phải làm sao để đem lại lợi ích cho đa số người dân để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Đằng này các ông chỉ trực chờ nâng giá điện bằng những lí giải rất trẻ con và ấu trĩ. Khi sự yếu kém của lãnh đạo và con người yếu kém làm lãnh đạo mà không có văn hóa từ chức thì không chỉ ngành điện mà các ngành khác đang kìm hãm, làm cho đời sống người dân ngày càng thêm khó khăn, kinh tế đất nước ngày càng kém xa Lào và Căm Pu Chia chứ đừng nói tới Thái Lan.
02/05/2015 12:37
Tiêu điểm