Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
duong
Tăng giá cũng đc thôi. Thế nhưng phải tăng chất lượng dịch vụ. Chứ như thế hiện nay, tốc độ+chất lượng dịch vụ không thay đổi tốt lên, mà tăng giá thì chẳng khác nào "ép" người dùng phải chịu mua đắt vậy!
18/12/2013 13:54