Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Chia sẻ:
Gửi phản hồi
Họ và tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (5)
Trần Hoàng Hà
Tăng 8% lương cơ sở cho những người có hệ số lương 2.34 trở xuống sẽ dẫn đến hệ quả lương của người có hệ số lương 2.35 sẽ lĩnh lương thấp hơn lương của người có hệ số lương 2.34. Thiết nghĩ nên cẩn trọng : Đây là việc làm “ phản khoa học về tiền lương”.
10/11/2014 00:48
phuong thao
bất cập qua phải không? Tăng lương thì phải tăng cho tất cả đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đa số những người có lương tyhap61 thì độc thân, còn những người có lương cao hơn còn phải nuôi con nữa chứ!
10/11/2014 00:49
Luu Thanh Hoàng
Chỉ ngại là năng suất lao động thấp mà lương cao thì các nhà đầu tư nước ngoài dọn qua các nước rẽ tiền hơn thôi hay nếu tăng lương rồi mọi thứ cũng tăng theo thì cũng vô ích . Bên nước ngoài thay vì tăng lương thì họ giãm chi phí sinh hoạt cho gia đình người lao động, họ dành tiền để phát triển các dịch vụ công cộng rẽ tiền( giao thông công cộng, y tế, xây nhà vệ sinh chung, điện, nước ,nhà cho thuê giá rẽ,thư viện có INTERNET...) rồi giãm giá 50% hay miễn phí các dịch vụ công cộng như giao thông công cộng thì có cả triệu gia đình có thu nhập thấp được hưởng lợi và nhờ miễn phí hay giãm 50% vé xe buýt tháng cho người thất nghiệp để họ hăng hái đi kiếm việc làm thì có ích lợi hơn nhiều.
10/11/2014 00:50
Tran Linh
Bản thân tôi lương tháng 2.600 nghìn, Vợ 1.300 nghìn mà phải nuôi 02 con nhỏ. Trung bình mỗi người được 975 nghìn, chưa bằng mức tối thiểu. Đề nghị Nhà nước cho Viên chức được hưởng phụ cấp công vụ, thâm niên như Công chức vì Viên chức cũng cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển đất nước.
19/12/2014 16:12
Nguyễn Thị Hồng Hảo
Đề nghị tăng lương cơ bản để mọi người đều được hưởng và thực hiện chế độ đối với Viên chức như Công chức, vì đều cống hiến cho nhà nước. Thử hỏi bật cập thế này thì tránh sao khỏi tham nhũng !
10/01/2015 21:19