TT Mặt hàng ĐVT Bình Dương Đồng Tháp Thái Bình Lai Châu Hải Dương
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 13.5 10.5 12.5 12 11.5
2 Thịt lợn thăn " 95 75 95 90 65
3 Thịt lợn mông sấn " 85 65 85 85 60
4 Thịt bò thăn " 280 270 250 250 250
5 Gà CN làm sẵn " 78 50 55 110 60
6 Gà ta còn sống " 105 115 100 150 85
7 Giò lụa " 120 150 140 130 90
8 Rau bắp cải " 14 12 7 10 7
9 Cà chua " 13.6 12 15 20 8
10 Đường RE " 21 21 16 18 20
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)