TT Mặt hàng ĐVT Cần Thơ Vĩnh Long Bình Dương Hòa Bình Quảng Ninh
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 11 11 16 11.5 15
2 Thịt lợn thăn " 130 140 165 140 162
3 Thịt lợn mông sấn " 120 130 155 130 150
4 Thịt bò thăn " 260 250 300 240 305
5 Gà CN làm sẵn " 53 45 75 62 85
6 Gà ta còn sống " 125 100 120 115 166
7 Giò lụa " 125 140 200 138 160
8 Rau bắp cải " 12 12 20 11 17
9 Cà chua " 12 12 28 19 25
10 Đường RE " 21 20 21 19.5 19
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)