TT Mặt hàng ĐVT An Giang Long An Trà Vinh Ninh Thuận Đà Nẵng
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 10 10 10 13 12
2 Thịt lợn thăn " 75 85 91.5 90 85
3 Thịt lợn mông sấn " 65 80 86.5 90 85
4 Thịt bò thăn " 240 240 250 260 250
5 Gà CN làm sẵn " 40 50 60 85 65
6 Gà ta còn sống " 90 60 98 105 180
7 Giò lụa " 140 160 140 140 160
8 Rau bắp cải " 12 9 13.5 15 15
9 Cà chua " 18 17 13.5 16 12
10 Đường RE " 21 21.5 16.5 21 17
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)