TT Mặt hàng ĐVT Hậu Giang Sóc Trăng Hà Giang Thái Bình Phú Thọ
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 12 9.8 11 12.5 14.5
2 Thịt lợn thăn " 85 85 110 95 85
3 Thịt lợn mông sấn " 80 80 85 85 80
4 Thịt bò thăn " 270 230 350 250 240
5 Gà CN làm sẵn " 50 70 100 55 42
6 Gà ta còn sống " 100 90 150 100 120
7 Giò lụa " 100 140 150 140 130
8 Rau bắp cải " 8 10 10 7 10
9 Cà chua " 12 12 15 15 20
10 Đường RE " 18 16 20 16 18
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)