TT Mặt hàng ĐVT Tây Ninh Đồng Nai Thái Bình Phú Thọ Hòa Bình
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 11 13 12.5 14.5 11.5
2 Thịt lợn thăn " 135 140 145 130 140
3 Thịt lợn mông sấn " 125 130 135 120 130
4 Thịt bò thăn " 240 260 250 240 240
5 Gà CN làm sẵn " 65 55 55 42 62
6 Gà ta còn sống " 140 120 100 120 115
7 Giò lụa " 140 100 140 130 138
8 Rau bắp cải " 16 15 7 10 11
9 Cà chua " 19 20 15 20 19
10 Đường RE " 19 20 16 18 19.5
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)