TT Mặt hàng ĐVT Bình Dương Đồng Tháp Bạc Liêu Kon Tum Lâm Đồng
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 16 10.5 10 11 13
2 Thịt lợn thăn " 165 130 140 140 135
3 Thịt lợn mông sấn " 155 120 135 130 125
4 Thịt bò thăn " 300 270 250 280 `
5 Gà CN làm sẵn " 75 50 62 80 65
6 Gà ta còn sống " 120 115 85 145 110
7 Giò lụa " 200 150 130 140 175
8 Rau bắp cải " 20 12 15 8 10
9 Cà chua " 28 12 21 10 11
10 Đường RE " 21 21 21.6 14 23
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)