TT Mặt hàng ĐVT Ninh Thuận Đà Nẵng Kon Tum Hải Phòng Bắc Giang
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 13 12 11 12 11
2 Thịt lợn thăn " 125 130 140 140 130
3 Thịt lợn mông sấn " 140 120 130 130 120
4 Thịt bò thăn " 260 250 280 270 250
5 Gà CN làm sẵn " 85 65 80 55 60
6 Gà ta còn sống " 105 180 145 110 80
7 Giò lụa " 140 160 140 112 100
8 Rau bắp cải " 15 15 8 7 10
9 Cà chua " 16 12 10 8 13
10 Đường RE " 21 17 14 20 16
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)