TT Mặt hàng ĐVT Bình Định Khánh Hòa Bắc Giang Hải Dương Bắc Ninh
1 Gạo tẻ thường Nghìn đồng/kg 11.5 10.5 11 11.5 11
2 Thịt lợn thăn " 80 85 100 65 75
3 Thịt lợn mông sấn " 70 75 90 60 65
4 Thịt bò thăn " 220 243 250 250 273
5 Gà CN làm sẵn " 78 53 60 60 60
6 Gà ta còn sống " 100 100 80 85 140
7 Giò lụa " 135 105 100 90 126
8 Rau bắp cải " 18 11 10 7 5
9 Cà chua " 10 10 13 8 8
10 Đường RE " 20 20 16 20 20
(Nguồn: Cục Quản lý giá - Bộ tài chính)