Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
cục-thuế-bắc-ninh.jpg
(TBTCO) - Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện gia hạn nộp thuế, Cục Thuế Bắc Ninh còn thường xuyên đánh giá tình hình nợ thuế và thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị thu được 201 tỷ đồng tiền thuế nợ.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương ở các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 04 về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức.
bộ tài chính
(TBTCO) - Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách trong quá trình thực hiện chức trách, xử lý nghiêm những vi phạm...
o to
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 5/3/2020.
vĩnh long
(TBTCO) - Để đôn đốc doanh nghiệp (DN) hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ đọng với ngân sách nhà nước, Cục Thuế Vĩnh Long và các chi cục thuế trực thuộc vừa thực hiện công khai hàng loạt DN còn nợ đọng tiền thuế, tiền phạt đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
xe ô tô
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác mà thiếu xe ô tô, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thể khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.
xe công
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Bộ Y tế, về đề nghị mua xe ô tô phục vụ hoạt động dự án. Theo Bộ Tài chính, trước khi quyết định mua xe, đơn vị cần rà soát lại, trong trường hợp không có xe ô tô để phục vụ thì mới căn cứ theo quy định hiện hành để thực hiện mua mới.
thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Cục Thuế Quảng Ngãi vừa công khai thông tin 19 doanh nghiệp (DN) nợ trên 37 tỷ đồng tiền thuế, trên cổng thông tin của cục thuế và trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.
kế toán trưởng
(TBTCO) - Bà Tạ Huệ (Tây Ninh) công tác tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật. Trung tâm được thành lập tháng 1/2019, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; Đoàn Nghệ thuật; Trung tâm văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh (đơn vị dự toán cấp II).