Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 1 triệu cổ phiếu
gmc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư T.T.A, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại May Sài Gòn (mã Ck GMC) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu GMC.
gmc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã Ck GMC) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.
tran
(TBTCO) - Công ty cổ phần Transimex (mã CkTMS) vừa công bố thông tin về giao dịch của cổ phiếu có liên quan đến cổ đông nội bộ.
gg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (mã Ck TDG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu có liên quan đến cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Võ Anh Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị TDG đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu TDG.
lu
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã Ck NKG) được niêm yết bổ sung 6,1 triệu cổ phiếu trên HSX.
sa
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 1 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (mã Ck EID).