Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 10 ngày đầu thực hiện gói QE
ecb
(TBTCO) - Ông Draghi nói ECB đã bắt đầu mua trái phiếu trong lĩnh vực công vào ngày 9/3 như một phần của chương trình mua tài sản được mở rộng và giá trị số tài sản được mua sẽ là 60 tỷ euro (65 tỷ USD) mỗi tháng.