Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 10 quốc gia chi tiêu ngân sách quốc phòng khủng nhất
(TBTCO) - Như ngôi sao nhạc soul da mầu thập niên 70 của thế kỷ trước Edwin Starr đã từng hát “Chiến tranh, nó tốt cho điều gì? Hoàn toàn không có gì cả” Không có bên nào chiến thắng cả, và người ta tự hỏi tại sao chiến tranh vẫn tiếp diễn trên trái đất này?