Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 10 sự kiện nổi bật
TCHQ
(TBTCO) - Năm 2019, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là hợp tác quốc tế, tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại..., góp phần vào thành công chung của ngành Tài chính.
logistic
(TBTCO) - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho hay, năm 2019 tiếp tục là một năm ngành logistics có những bước phát triển mạnh mẽ. Những dấu ấn đó được thể hiện đại diện qua 10 sự kiện nổi bật của logistics Việt Nam.
10 sk ict
(TBTCO) - Sáng 26/12, CLB Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam (ICT Press Club) công bố 10 sự kiện nổi bật về Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2019. Đây là những sự kiện phản ánh những sự kiện, hoạt động nổi bật về CNTT-TT nước nhà qua do các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực CNTT bình chọn.
xk
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa công bố 10 sự kiện nổi bật tạo nên dấu ấn thành công trong năm 2019 của ngành.
Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2018
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2018. Trong đó, có việc tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 và nhiều sự kiện quan trọng khác.
tn
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ký Quyết định số 3948/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018.
NSNN luôn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
(TBTCVN) - 10 Sự kiện nổi bật của ngành tài chính năm 2016.
kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của hệ thống KBNN trong năm 2016, những thành tích đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
dai hoi 12
(TBTCO) - Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2016 do TTXVN bình chọn.