Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 10 triệu cổ phiếu ra công chúng
hh
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 10 triệu cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Quốc tế Sơn Hà (mã Ck SHI).
tt
(TBTCO) - Công ty Đầu tư Địa ốc Bến Thành vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho chào bán 10.219.050 cổ phiếu ra công chúng, với mệnh giá 10.000 đồng/cố phiếu.