Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 103 tỉ USD
(TBTCO) - Sáu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, đứng đầu là JPMorgan Chase & Co. và Bank of America đã chi 103 tỷ USD cho việc kiện tụng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Số tiền này lớn hơn cả cổ tức trả cho cổ đông trong vòng 5 năm qua.