Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 108/2014/NĐ-CP
congchuc
(TBTCO) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
dai
(TBTCO) - Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước do địa phương thành lập do vậy những người làm việc tại Quỹ đầu tư phát triển địa phương không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
nh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông tạm cấp kinh phí năm 2016 số tiền 20,87 tỷ đồng (tương đương 70% nhu cầu kinh phí) để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015 và đợt I năm 2016, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cho 7 địa phương.
bien che
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp bổ sung 6,03 tỷ đồng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015 tại 6 địa phương, theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2014.