Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 11 tháng
(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Cục Thuế Đà Nẵng về tình thu ngân sách 11 tháng của năm 2018 cho thấy, thu nội địa lũy kế 11 tháng năm 2018 đạt hơn 20.600 tỷ đồng, đạt 91,4% dự toán năm và bằng 112,1% so với cùng kỳ.
cục thuế lào cai
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Thuế Lào Cai, tính đến hết tháng 11, đơn vị này thu ngân sách đạt trên 4.281 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương giao, đạt 86% dự toán tỉnh giao, và tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.
thu ngan sach
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 11/2017 ước đạt 104,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 11 tháng đạt 1.077,3 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán, tăng 14,5% (so với cùng kỳ năm 2016).
tphcm
(TBTCO) - Lũy kế 11 tháng của năm 2017, ngân sách TP. Hồ Chí Minh chi cho đầu tư phát triển là 17.209 tỷ đồng. Ước cả năm, số này đạt khoảng 24.141 tỷ đồng, vượt 14,92% dự toán chi đầu tư phát triển được HĐND Thành phố thông qua.
doi thoai
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn thành phố 11 tháng ước đạt 307.336 tỷ đồng, hoàn thành 88,34% dự toán và tăng 12,62% so với cùng kỳ năm 2016.
doanh thu bao hiem
(TBTCO) - Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), hết tháng 11 năm 2016, tổng doanh thu phí của toàn ngành bảo hiểm ước đạt 77.282 tỷ đồng, tăng 23,01% so với cùng kỳ năm 2015.
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu NSNN trên địa bàn 11 tháng đầu năm nay mà đơn vị thực hiện ước đạt 180.649,1 tỷ đồng, tăng 10,31% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 92,26% dự toán pháp lệnh.
TTTD
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ tháng 11/2016. Theo đó, đến ngày 22/11/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng ở 14,92%, huy động vốn tăng 15,28% so với cuối năm 2015.
HQH
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 11, tiến độ thu ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 89,8% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là thông tin được đại diện Bộ Tài chính cho biết trong buổi họp báo chiều 29/11.