Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 12 Bộ trưởng
(TBTCO) - Với 455/459 đại biểu tán thành, sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng, 12 bộ trưởng và thành viên Chính phủ.