Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 13 thi thể thành viên Đoàn công tác gặp nạn
infor
(TBTCO) - Trong các thi thể tìm được có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình.