Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
google
(TBTCO) - 13 tỷ USD là khoản đầu tư "khủng" mà Google sẽ chi cho chương trình nâng cấp và mở rộng mạng lưới các trung tâm dữ liệu và văn phòng của mình trên lãnh thổ Mỹ, qua đó thực hiện hiệu quả hơn chiến lược mở rộng quy mô hoạt động trong nước.