Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 14 triệu USD
đầu tư 14 triệu vào tập đoàn Thiên Minh
(TBTCO) - IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới vừa cam kết khoản góp vốn 14 triệu USD vào Tập đoàn Thiên Minh, nhằm giúp Thiên Minh tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh lữ hành, cũng như phát triển chuỗi khách sạn của tập đoàn trên cả nước.