Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 15% doanh nghiệp hoạt động
KT
(TBTCO) - Nếu dịch Covid-19 kéo dài đến hết tháng 6/2020, chỉ còn 14,9% doanh nghiệp (DN) duy trì được hoạt động, 46,6% DN tiếp tục cắt giảm qui mô, 32,4% sẽ tạm dừng hoạt động… theo một khảo sát của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.