Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 155 triệu USD
(TBTCO) - Nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates, đã mua lại 5.7% cổ phần của tập đoàn xây dựng Tây Ban Nha, Fomento de Construcciones & Contratas (FCC), với giá 113,5 triệu euro, tương đương 155 triệu USD.