Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 165
tpt
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa công khai (đợt 1 năm 2019) danh sách 165 doanh nghiệp nợ tiền thuế (trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền phạt) đến ngày 28/2/2019, với tổng số nợ hơn 224,8 tỷ đồng.
giao dịch điện tử
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
van phong quang cao
(TBTCO) - Mức phí cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam là 3 triệu đồng/giấy phép, trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung là 1,5 triệu đồng/giấy phép.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 165/2015/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán Nhà nước (KTNN). Theo đó KTNN được trích 5% số tiền phát hiện, kiến nghị thu hồi sau các cuộc kiểm toán.
CPH
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong tháng 5 này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán cổ phần theo lô.
(TBTCO) - Thông tư 165/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
(TBTCO) - Phí đánh giá Hệ thống quản lý an toàn lần đầu để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC) đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế là 11.400.000 đồng; Đối với tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, và công trình biển là 13.000.000 đồng.
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Văn bản hợp nhất số 09 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Nội dung tại văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 2 Thông tư được hợp nhất.