Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 1794 Flowing hair
Đồng tiền đầu tiên của nước Mỹ có thể được bán với giá 5 triệu USD
(TBTCO) - Một đồng tiền cổ mệnh giá 1 Dollar có tên gọi “Flowing hair silver/copper” sản xuất năm 1794 chuẩn bị được đem bán đấu giá ở New York vào ngày 30/9 tới đây. Theo dự đoán, đồng xu này có thể được mua với mức giá từ 3 đến 5 triệu USD.