Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 190 triệu đồng
tn
(TBTCO) - Thanh tra Bộ TT&TT vừa quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp về hành vi phát tán tin nhắn rác và 2 cá nhân về hành vi bán SIM thuê bao đã được đăng ký thông tin của người khác. Tổng số tiền xử phạt của các đơn vị, cá nhân này là 190 triệu đồng.
lương khủng
(TBTCO) - Mức lương cấp giám đốc ở Hà Nội là từ 50 đến 189 triệu đồng/tháng, còn ở TP.Hồ Chí Minh là từ 35 đến 105 triệu đồng/tháng. Nhưng lương nhân viên cấp cao thì tại TP.Hồ Chí Minh là từ 8,5 đến 71,7 triệu đồng/tháng, còn ở Hà Nội lại từ 9 đến 49 triệu đồng/tháng.