Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 1998
Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 24 năm
(TBTCO) - Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vừa công bố mức tăng trưởng GDP năm 2014 ở mức thấp nhất trong vòng 24 năm qua, chỉ ở mức 7,4% cho cả năm. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1998 Trung Quốc không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của mình.