Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 2 lô hàng vũ khí
(TBTCO) - Liên tiếp trong 2 ngày (30/9 và 01/10/2013), Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 2 lô hàng vận chuyển vũ khí, dưới dạng quà biếu.