Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
h
(TBTCO) - 9 tháng năm 2017, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thông quan điện tử cho 5.631 tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 1.041 triệu USD; thu nộp NSNN đạt 2.002 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 70,2% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao và đạt 117,7% chỉ tiêu tỉnh giao.