Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 2 nhà đầu tư
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 thành viên của ASD và 1 nhà đầu tư S12, do không thực hiện các quy định về báo cáo giao dịch.
ll
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành Quyết định số 318, 321/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Dương Minh Tuấn và ông Phan Thành Đức.
CK
(TBTCO) - VN-Index kết thúc tuần với mức giảm nhẹ 0,2% trong khi S&P 500 của Mỹ giảm tới 3,1%. Đây là tín hiệu đáng mừng lúc này. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán trong nước vẫn đang phải đối diện với rủi ro cả trong lẫn ngoài.
ck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Yang Xiao Dong và bà Lê Thị Hồng Hạnh do báo cáo không đúng thời hạn thực hiện giao dịch.
ck
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hai quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đặng Thị Loan và bà Võ Văn Tiếp.