Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 2 Phó Thủ tướng
(TBTCO) - Với 455/459 đại biểu tán thành, sáng 8/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng, 12 bộ trưởng và thành viên Chính phủ.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, APEC
(TBTCO) - "Khu vực châu Á – Thái Bình Dương luôn là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tương lai của khu vực là tương lai của Việt Nam…”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh tại hội nghị toàn thể lần thứ 4 Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương.