Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
tỷ phú nhật vượng
(TBTCO) - New Wealth Builders (NWB) (tạm dịch là nhóm người giàu mới nổi) với tài sản trung bình từ 100.000 đến 2 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam dự báo tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2014-2020.