Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 2 tỷ người
Một nữ sinh tại trường học ở Bagamoyo, Tanzania
(TBTCO) - Báo cáo toàn cầu về tài nguyên nước vừa được Liên hợp quốc công bố cho thấy hơn 2 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường.
Chỉ 1/3 người Việt Nam có tài khoản ngân hàng: World Bank
(TBTCO) - Báo cáo mới nhất mà Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố cho biết, còn khoảng 2 tỷ người trưởng thành (trên 15 tuổi) trên thế giới chỉ sử dụng tiền mặt, trong đó chỉ 1/3 dân số Việt Nam có tài khoản ngân hàng.