Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 2 và 5 Dollar
zimbabwe
(TBTCO) - Các loại tiền giấy mới sẽ có mệnh giá là 2 và 5 Dollar Zimbabwe (ZWD) cùng tiền xu, với 1 ZWD tương đương 6 cent Mỹ.