Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
dichvu
(TBTCO) - Công ty CP Y Khoa Chac 2 hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, có hoạt động dịch vụ tiêm vắc xin phòng bệnh cho bệnh nhân, bao gồm cả vắc xin, bơm kim tiêm.
BV
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng nghị định thay thế Nghị định 27/2007/NĐ-CP (Nghị định 27) về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một nghị định thay thế Nghị định 27 đã lạc hậu và bất cập.
trang 5
(TBTCVN) - “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, đặt ra nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh,
doanh nghiệp bán lẻ
(TBTCO) - Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, có giải pháp khuyến khích, hỗ trợ DN phân phối bán lẻ trong nước phát triển; chấn chỉnh các địa phương tuân thủ theo đúng quy định liên quan của pháp luật trong cấp phép, quản lý hoạt động phân phối, bán lẻ cho DN FDI.
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho 4 doanh nghiệp (DN), với số thuế lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.
CHỮ KÝ SỐ
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho Công ty cổ phần du lịch Thanh Hóa và Công ty TNHH Hong Myung.
kinh doanh dịch vụ đòi nợ
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định bỏ quy định điều kiện về vốn và điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động của các DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trong đó, dự thảo bãi bỏ điều kiện về vốn đối với DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ tối thiểu là 2 tỷ đồng...
rau quả
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định xóa khoản nợ thuế hơn 400 triệu đồng phát sinh trước ngày 1/7/2007, của Công ty cổ phần XNK rau quả Thanh Hóa, do đã thực hiện cổ phần hóa...