Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 2011-2013
xăng dầu
(TBTCO) - Theo báo cáo kiểm toán năm 2014 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố, giai đoạn 2011- 2013 hầu hết các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu đã vi phạm hạn mức nhập khẩu, dự trữ lưu thông xăng dầu… được quy định tại Nghị định 84 của Chính phủ.
Trao bằng khen
(TBTCO) - Tại Hội nghị tổng kết thực hiện thí điểm BHNN giai đoạn 2011-2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 20 tập thể, 20 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.
(TBTCO) - Đề án thí điểm Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2011 – 2013 được ví như “vệ sĩ” để bảo vệ DN xuất khẩu đã kết thúc, với 46 hợp đồng bảo hiểm được cấp. Đây là con số khá khiêm tốn so với mục tiêu cuối năm 2013, tối đa 3% kim ngạch xuất khẩu được bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.