Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thuế xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu (XK), Biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2018.
hoi nghi
(TBTCO) - Để đổi mới chất lượng giáo dục cần sớm bãi bỏ hết những quy định cứng nhắc theo kiểu "cầm tay chỉ việc", không phát huy được tính chủ động sáng tạo, đặc biệt là các quy định có tính hình thức.
hoa don
(TBTCO) - Công ty của bà Nguyễn Thị Linh (Hà Nội) ký một hợp đồng xây lắp theo hình thức trọn gói, trong đó phí bảo vệ môi trường là 25 triệu đồng. Nay Ban Quản lý yêu cầu công ty của bà xuất trình hóa đơn phí bảo vệ môi trường nếu không sẽ cắt giảm phần chi phí đó.
oda
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương, giai đoạn 2016 - 2020.
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Miền Bắc Tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản số 57-4/2016/ĐG-VNAC
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Miền Bắc Tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản số58-3/2016/ĐG-VNAC
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Miền Bắc Tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản số 14-2/2016/ĐG-VNAC
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Miền Bắc Tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản số 22/2016/ĐG-VNAC
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Miền Bắc Tổ chức Phiên bán đấu giá tài sản số 25/2016/ĐG-VNAC