Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
TVQH
(TBTCO) - Năm 2016, quyết toán số bội chi là 248.728 tỷ đồng, giảm 5.505 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định. So với GDP thực tế, dư nợ chính phủ năm 2016 bằng 52,8%, nợ công bằng 63,8%, trong giới hạn theo quy định.
tiếp nhận
(TBTCO) - Trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh.
giải đáp về thu nhập tăng thêm
(TBTCO) - Bà Tạ Thị Phúc, kế toán tại BQL chợ huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai. Đơn vị được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.
phí bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Xe ô tô của doanh nghiệp và chỉ sử dụng trong phạm vi đất của mình quản lý thì thuộc diện không chịu phí đường bộ.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa công bố quyết định tiếp nhận 220 công chức mới trong đợt thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2016.
chuyển nguồn
(TBTCO) - Đơn vị ông Quang Thành (Bình Phước) được cấp bổ sung kinh phí ngày 19/12/2017 để mua hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt II/2017 trên địa bàn tỉnh (nguồn dự phòng).
điều kiện
(TBTCO) - Cơ quan bà Lê Diệp (Hà Nội) tổ chức đấu thầu gói mua sắm hàng hóa, có đơn vị trúng thầu, đã ký kết hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, cơ quan phát sinh nhu cầu mua thêm 1 gói hàng hóa cùng nội dung, đơn giá, giá trị nhỏ hơn 50% giá trị gói thầu ban đầu.
pha
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý.
BOT
(TBTCO) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có đề xuất đối với Bộ Giao thông vận tải về phương án tính giá BOT mới nhằm đảm bảo lợi ích cho cả chủ đầu tư và chủ phương tiện, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư cho các công trình giao thông.