Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thanh tra
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
Ngan sach
(TBTCO) - Kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POPI) 2019 cho thấy, chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh đạt 65,5/100 điểm, cao hơn so với chỉ số trung bình của POPI 2018 là 51 điểm, cho thấy mức độ công khai ngân sách nhà nước (NSNN) của 63 tỉnh năm 2019 đã có nhiều cải thiện hơn.
Cán bộ Chi cục Thuế TP. Phan Rang - Tháp Chàm hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế.
(TBTCVN) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam, ngành Tài chính đã trải qua nửa đầu năm 2020 với rất nhiều khó khăn, thử thách.
tập-huấn-sử-dụng-văn-bản-điện-tử.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Phú Thọ cho biết, kể từ ngày 1/7/2020, Cục Thuế Phú Thọ và chi cục thuế các huyện, thành, thị, khu vực chính thức triển khai trao đổi thông tin, văn bản điện tử với người nộp thuế (NNT).
Ngan sach bo
(TBTCO) - Kết quả khảo sát Chỉ số công khai ngân sách bộ, cơ quan trung ương (MOBI) 2019 cho thấy, mức độ công khai ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương đã có cải thiện so với kỳ đánh giá MOBI 2018, song vẫn cần cải thiện thêm để thực hiện tốt hơn Luật Ngân sách nhà nước (NSNN).
OBI 2019
(TBTCO) - Chỉ số công khai ngân sách (OBI) năm 2019 của Việt Nam đã cải thiện vượt bậc cho thấy, Chính phủ và Bộ Tài chính đã nỗ lực thực hiện các cam kết về công khai, minh bạch ngân sách, qua đó giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với việc quản lý ngân sách ở Việt Nam.
sncl
(TBTCO) - Theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.
chi cục thuế thành phố nha trang.jpg
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến 15/17 khu vực thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài việc hỗ trợ DN gặp khó khăn gia hạn nộp thuế, Cục Thuế Khánh Hòa còn tập trung quản lý chặt chẽ các DN không được gia hạn nộp thuế nhằm thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh vào NSNN.
dự án
(TBTCO) - Đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, căn cứ dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban quản lý dự án được phép điều chỉnh nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.