Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 205 tổ chức
công ty thanh lễ
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương vừa ký quyết định tặng bằng khen, giấy khen cho 205 tổ chức, cá nhân trên địa bàn có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.