Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 24 năm
NCD
(TBTCO) - Trong 22 nhóm chỉ tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, có 9 chỉ tiêu đã hoàn thành; 8 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và 5 chỉ tiêu cần giải pháp thúc đẩy để hoàn thành. Như vậy, tới thời điểm hiện nay, có 73% số mục tiêu đã hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành.
Credit Suisse cắt  4000 nhân sự ngay sau công bố thua lỗ nặng nề
(TBTCO) - Cổ phiếu ngân hàng nổi tiếng Thụy Sĩ Credit Suisse Group AG (CS) vừa tụt xuống mốc thấp nhất trong vòng 24 năm qua sau khi họ công bố kết quả kinh doanh thua lỗ lần đầu tiên kể từ hồi 2008. Kế hoạch tinh giản biên chế cũng được đưa ra gần như ngay lập tức.
Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 24 năm
(TBTCO) - Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vừa công bố mức tăng trưởng GDP năm 2014 ở mức thấp nhất trong vòng 24 năm qua, chỉ ở mức 7,4% cho cả năm. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1998 Trung Quốc không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của mình.