Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 24 triệu tấn
gạo thái lan
(TBTCO) - Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan (RID) dự báo quốc gia Đông Nam Á này sẽ có nhiều mưa hơn trong năm 2020 và sẽ thu hoạch được 24 triệu tấn gạo trong niên vụ 2020 - 2021.