Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 25/5
an toàn lao động
(TBTCO) - Thảo luận tại Hội trường sáng 25/5 về dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đa số đại biểu cho rằng trước tình hình mất an toàn lao động, vệ sinh lao động như hiện nay, việc Quốc hội thông qua dự thảo Luật ATVSLĐ (sửa đổi) là điều cần thiết.