Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 3% bằng sáng chế
shtt
(TBTCO) - Theo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) trong năm 2014, Cục đã tiếp nhận khoảng 4.400 đơn đăng ký sáng chế, trong đó khoảng 10% đơn của người Việt Nam. Tuy nhiên, trong số 1.500 bằng sáng chế độc quyền được cấp thì chỉ có khoảng 3% là của người Việt Nam.