Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 3 công ty bị phạt hơn 400 triệu đồng
ck
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành ba quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba tổ chức. Trong đó CtyCP Chứng khoán FPT bị phạt 60 triệu đồng.