Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 3 huyện
nong thon moi
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận 3 huyện, thành phố về đích nông thôn mới năm 2018.