Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 3 thuỷ thủ bị bắt cóc
Eo bien Malacca
(TBTCO) - Truyền thông Malaysia ngày 23/4 đưa tin một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công một tàu chở dầu do Singapore quản lý ở Eo biển Malacca, bắt cóc 3 thuỷ thủ và cướp một số dầu nhiên liệu.