Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam
ict
(TBTCO) - Ngày 27/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã công bố kết quả triển khai Chương trình 30 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.